VacaturesProfiel organisatie

Transparant, Centrum voor GGZ, is een jonge, kleinschalige GGZ-instelling zonder winstoogmerk, die gesticht is door ervaren professionals.
Transparant Next, ook een stichting zonder winstoogmerk, heeft als doel de ondersteuning van de GGZ in de huisartsenpraktijk. Transparant Next is nauw betrokken bij de huidige ontwikkelingen in de GGZ, zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Zowel Transparant als Transparant Next hebben kwaliteit van zorg als hoogste doel in het vaandel staan.

Bij Transparant werken in totaal 40 professionals waaronder psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkenden en verpleegkundigen, die zorg dragen voor patiënten met psychiatrische stoornissen en hun naasten. Zij doen dit met aandacht voor het individuele, met toewijding en respect, gebaseerd op gestandaardiseerde, evidence-based behandelingen volgens de richtlijnen. De behandelaars werken ieder vanuit hun eigen vakgbied en volgens de respectievelijke beroepsrichtlijnen. De regiebehandelaar draagt verantwoordelijkheid voor het diagnostisch en behandeltraject. Daarnaast is er een kleine ondersteunende staf. We behandelen zo’n 900 à 1000 cliënten per jaar.

Zowel voor patiënten als voor de professionals wordt in deze tijden van verandering en bezuiniging een veilig behandelklimaat geschapen. De dagelijkse gang van zaken van Transparant wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur waarbij soberheid in de financiële huishouding een belangrijk aandachtspunt is. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Sinds januari 2021 is de Raad van Toezicht uitgebreid met een ervaringsdeskundige.Wij zoeken een
PSYCHIATER en een KINDERPSYCHIATER M/V
voor behandeling van volwassenen, resp. kinderen en jeugdigen en voor consultatie aan huisartsen

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. L. van Londen, tel.: 06-25371612 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).Wij zoeken een
KLINISCH PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT /GZ-PSYCHOLOOG M/V (voor o.a. Schematherapie)
8-16 uur of meer per week

De functie:
• Het geven van individuele en groepstherapieën
• U levert als eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar of medebehandelaar een bijdrage aan het multidisciplinaire team

Wij vragen:
• Een registratie als klinisch psycholoog en/of psychotherapeut en/of GZ-psycholoog
• Ervaring met het werken met stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek
• Een teamspeler die goed kan samenwerken
• Affiniteit met en er ervaring in schematherapie is een voordeel

Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie, waarin zelfstandig werken en professionele autonomie voorop staan
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. Y. Noij, tel.: 06-14920200 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl
Uw brief en uitgebreid CV graag mailen naar: ynoij@transparant-leiden.nl

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).Wij zoeken een
SOCIAAL PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE M/V

De functie:
• Voeren van gesprekken met cliënten, verzamelen van gegevens ten behoeve van diagnostiek en indicatiestelling.
• Formuleren van de hulpvraag, samen met de cliënt.
• Leveren van een belangrijke bijdrage aan het opstellen van behandelplannen en het bespreken daarvan met de cliënten en binnen het multidisciplinair overleg.
• Behandelen, begeleiden en ondersteunen van cliënten en het systeem daarbij betrekken.
• Afstemmen van de zorg met andere instanties, bemiddelen bij opname en verwijzing. Vervullen van een consultatieve rol en een signalerende functie op alle levensgebieden.
• Verrichten van de behandeling en begeleiding volgens afgesproken kwaliteitseisen.
• Verrichten van verpleegkundige handelingen. Vervullen van een signalerende en controlerende rol inzake medicatiegebruik.
• Onderhouden van de nodige contacten met (huis)artsen en psychiaters.
• Geven van advies, consultatie en dienstverlening aan professionele hulpverleners binnen en buiten de instelling.

Wij vragen:
• U hebt een afgeronde opleiding SPV of bent bezig deze opleiding af te ronden. Bij voorkeur heeft u enkele jaren ambulante werkervaring.
• U heeft kennis van en ervaring met diverse behandel- en begeleidingsmethodieken, dan wel de bereidheid om u daarin te scholen. • U heeft een herstel-, klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking.
• U heeft gevoel voor humor, u bent positief ingesteld en u bent een vriendelijke en coöperatieve collega.
• U kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
• U bent in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.

Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Noij, tel.: 06-14920200 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl. Uw brief en uitgebreid CV graag mailen naar: ynoij@transparant-leiden.nl


CONTROLLER
16 uur per week

De functie
Als controller bent u verantwoordelijk voor de inrichting en de structuur van de boekhouding en houdt u toezicht op de gehele financiële administratie. Daarnaast maakt u financiële rapportages, begrotingen, de jaarrekeningen en meerjarenplanningen. Tevens adviseert u het bestuur bij het financieel onderbouwen van strategische keuzes.

Wat brengt u mee
U hebt ruime ervaring als controller. U bent deskundig, analytisch en proactief in handelen en doen. Daarnaast heeft u een afgeronde HBO Finance en Control of een MBA(academisch werk en denkniveau) en affiniteit of ervaring met Power BI.

Wat bieden wij
Wij bieden een uitdagende functie en een dynamische omgeving met alle ruimte voor initiatief, ontplooiing en ontwikkeling. Daarnaast bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring) conform de CAO GGZ.

Meer informatie of solliciteren
Herkent u zich in de functie, reageer dan direct. Mail curriculum vitae en motivatiebrief naar nvelthoven@transparant-leiden.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Londen, bereikbaar via telefoonnummer 06-25371612