Algemene informatie


Uw aanmelding is compleet als u het aanmeldformulier ingevuld en teruggestuurd heeft en als Transparant een verwijzing van de huisarts heeft ontvangen. Dan wordt uw aanmelding besproken in het Aanmeldteam. Het Aanmeldteam komt wekelijks bijeen op vrijdag. Het Aanmeldteam beoordeelt of u bij Transparant op de juiste plaats bent en of wij de expertise in huis hebben om u te behandelen. Nadat uw aanmelding door het Aanmeldteam besproken is, wordt u voor behandeling toegewezen aan een behandelaar die het meest gespecialiseerd is in het behandelen van uw klachten.
Er zijn op dit moment veel aanmeldingen. Hoewel wij onze uiterste best doen om de wachttijd voor uw behandeling zo kort mogelijk te houden, kunnen we niet voorkomen dat u op een wachtlijst komt. Dit probleem speelt helaas in de hele GGZ.

Wij willen u attenderen op zelfhulpboeken voor uiteenlopende psychische problemen. Veel mensen hebben hier baat bij. Enkele uitgevers van zelfhulpboeken zijn: www.bsl.nl, www.boom.nl, www.hogrefe.nl. Daarnaast kunt u op Internet verschillende zelfhulp-Apps downloaden en zijn er eHealth programma's voor uiteenlopende problemen te vinden.

eHealth tijdens het wachten op de wachtlijst


Als u op de wachtlijst staat van Transparant zou u vast gebruik kunnen maken van een aantal eHealth modules. Ook zou het tijd kunnen schelen als u bereid bent het intakeformulier online in te vullen. De gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en bewaard. Uw behandelaar kan zich dan hiervan vast op de hoogte stellen. Mocht u hiervoor voelen dan kunt u dit regelen door dit te melden aan de Aanmeldfunctionaris (aanmelding@transparant-leiden.nl).

Wachttijden

Hieronder ziet u een weergave van de wachttijden voor de intake. Transparant kent geen wachttijden na de intake, m.a.w. als u een intakegesprek heeft gehad met uw behandelaar, begint uw behandeling direct aansluitend. De wachttijden die hieronder vermeld staan zijn de algemene wachttijden, gebaseerd op de laatste 4 weken. Wachttijden zijn afhankelijk van het soort behandeling dat u nodig heeft, van de behandelaar die u nodig heeft en van uw zorgverzekeraar. Mocht u een voorkeur hebben voor een bepaalde behandelaar, dan kan het zijn dat deze een langere wachttijd heeft. In dat geval kunt u kiezen om te wachten, dan wel om bij een andere therapeut of een andere instelling in behandeling te gaan. Per zorgverzekeraar hebben wij afspraken gemaakt over het aantal mensen dat wij jaarlijks mogen behandelen. Dit wordt eenzijdig door de zorgverzekeraar bepaald. Het gevolg hiervan is dat de wachttijd voor u niet alleen afhankelijk is van wanneer en voor welke behandeling u zich aanmeldt, maar ook van de hoeveelheid zorg die uw zorgverzekering bij Transparant ingekocht heeft.

W1: wachttijd van aanmelding tot intake
W2: wachttijd van intake tot behandeling.
Deze laatste is bij Transparant altijd 0. Als u de intake gehad heeft begint de behandeling direct.

Peildatum: 1 januari 2022

Vanwege de maatregelen rond de uitbraak van Covid-19 kunnen de wachttijden langer zijn dan hieronder aangegeven. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd voor een intake die via de telefoon of beeldbellen verloopt.Basis GGZ:
W1: 2-6 weken
W2: 0 weken

Specialistische GGZ :
W1: 4-20 weken
W2: 0 weken

De wachttijd voor schematherapie is momenteel langer dan 20 weken.

We kunnen ons voorstellen dat u de wachttijden te lang vindt. In dat geval kunt u contact opnemen met ons, of met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen met wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u doorverwijzen naar een ggz-instelling die een kortere wachttijd heeft. Voor schematherapie kunt u ook zoeken op Vereniging voor Schematherapie.

De wachttijden zijn het kortst voor verzekerden van:
Zorg en Zekerheid, PNO, ENO, ONVZ, ASR, DSW, en alle labels van VGZ. Deze verzekeraars hebben voldoende zorg ingekocht voor de verzekerden die op de wachtlijst staan.

Contracten

Transparant heeft met alle zorgverzekeraars een contract, maar we zijn als instelling gebudgetteerd. Dit betekent dat de zorgverzekeraars bepalen hoeveel zorg we per jaar mogen leveren: er geldt een omzetplafond. Sommige contracten zijn groter dan andere. Wachttijden kunnen te maken hebben met de hoeveelheid behandelruimte die een zorgverzekeraar voor zijn verzekerden heeft ingekocht en met hoeveel mensen er op een gegeven moment op de wachtlijst staan.

Op dit moment kunnen wij geen verzekerden van CZ, Delta Lloyd, Ohra en Nationale Nederlanden aannemen voor behandeling. Neemt u contact op met de afdeling zorgbemiddeling van CZ om u verder te helpen. Zie hieronder voor de contactgegevens.

Wat kunt U doen, als u op de wachtlijst staat en dringend behandeling nodig heeft en verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarvan het omzetmaximum is bereikt:


Het is belangrijk dat U contact opneemt met de afdeling zorgbemiddeling van uw verzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft zorgplicht. Dat betekent dat zij zich zullen inspannen om u te helpen een spoedige behandeling te vinden. Hieronder vindt u een aantal telefoonnummers en email adressen van zorgverzekeraars, waarvoor Transparant op dit moment geen of niet veel financiele ruimte meer heeft.

Voor CZ/Ohra/Delta Lloyd is dat tel.: (013) 5949110 en via Zorgadvies CZ